Trung Tâm Gia Sư Tài Đức

Trung Tâm Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Uy Tín – Chất Lượng – Cam Kết Tiến Bộ Nhanh

 Đội ngũ Giáo Viên, Sinh Viên Uy tínChuyên nghiệpHiệu quả, được kiểm tra kỹ về chuyên môn năng lực, học thử miễn phí để đánh giá chất lượng giảng dạy, học phí thấp, cung ứng gia sư nhanh chóng, giáo trình soạn phù hợp với từng học sinh, cam kết tiến bộ nhanh trong 8 buổi.
Đội ngũ gia sư Tài Đức chuyên:
– 
Lấy lại kiến thức cho các em học sinh mất căn bản, bồi dưỡng học sinh giỏi.
– Dạy kèm cho các bé tiểu học, tiền tiểu học:Toán, Tiếng việt, Tiếng anh, Năng khiếu…
– Dạy kèm Toán lý hóa tiếng anh… từ lớp 1 đến lớp 12.
Quý phụ huynh có nhu cầu dạy kem cho con vui lòng liên hệ: 
Hotline: 0975.71.29.59 (Thầy Tài)

Lớp dạy mới

Lớp mới cập nhật ngày:19 - 04 - 2024

Mã số: 37.1476

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Tiếng Anh lớp 3 tại Vinh Nghệ An
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi chiều
Mức lương: 130.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm tiếng anh tại thành phố vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư tiếng anh lớp 3 có kinh nghiệm
Other: gia sư vinh nghệ an gia sư dạy kèm tại vinh, gia sư tiếng anh lớp 3 có kinh nghiệm, gia sư giỏi tại vinh nghệ an, gia sư thành phố vinh nghệ an

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1475

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm Tiếng Anh lớp 2 tại Vinh Nghệ An
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi chiều
Mức lương: 120.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm tiếng anh khu vực thành phố vinh
Yêu cầu: gia sư tiếng anh lớp 2 có kinh nghiệm
Other: gia sư tiếng anh vinh nghệ an gia sư anh văn lớp 2, sinh viên dạy tiếng anh, dạy kèm tại vinh, tìm gia sư ở vinh, gia sư dạy kèm tại nhà ở nghệ an

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1474

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm Tiếng Anh lớp 1 tại Vinh Nghệ An
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi sáng
Mức lương: 120.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm tiếng anh tại vinh nghệ anh
Yêu cầu: gia sư dạy kèm tiếng anh có kinh nghiệm
Other: gia sư vinh nghệ an Gia Sư tiếng anh lớp 1 tại Vinh, gia sư tại vinh, gia sư tiếng anh lớp 1 tại vinh, gia sư lớp 1 tại vinh nghệ an

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1473

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư Toán lớp 12 tại Vinh Nghệ An
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 200.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: gia sư dạy kèm ở tại vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư dạy kèm 12 có kinh nghiệm tại vinh
Other: gia sư dạy kèm ở tại vinh nghệ an, gia sư môn toán lớp 12 tại vinh, trung tâm gia sư nghệ an, gia sư tốt nhất tại vinh

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1472

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm Toán lớp 11 thành phố vinh nghệ an
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 170.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: gia sư dạy kèm lớp 11 tại thành phố vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư có kinh nghiệm dạy kèm toán lớp 11 tại vinh
Other: gia sư vinh nghệ an gia sư thành vinh, gia sư ở tại vinh, trung tâm gia sư ở tại vinh nghệ an, gia sư lớp 11 nghệ an

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1471

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm Toán lớp 10 tại Vinh Nghệ An
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 150.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: gia sư dạy kèm môn toán lớp 10 tại vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư môn toán dạy kèm tại vinh lớp 10
Other: gia sư tại vinh, gia sư vinh nghệ an, gia sư thành phố vinh nghệ an, gia sư lớp 10 tại vinh nghệ an, trung tâm gia sư dạy kèm tốt nhất tại vinh

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1470

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm toán lớp 9 ở tại Vinh nghệ an
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 150.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm lớp 9 môn toán tại vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư dạy kèm toán lớp 9 có kinh nghiệm
Other: gia sư vinh nghệ an gia sư lớp 9, gia sư môn toán tại vinh, gia sư thành phố vinh, trung tâm gia sư vinh nghệ an

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1469

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư Toán lớp 8 tại Vinh Nghệ An
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 140.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: gia sư dạy kèm lớp 8 môn toán tại vinh
Yêu cầu: gia sư toán lớp 8 có kinh nghiệm
Other: gia sư dạy kèm vinh nghệ an gia sư môn toán , gia sư lớp 8 tại vinh, tìm gia sư dạy kèm tại vinh, gia sư thành phố vinh, trung tâm gia sư nghệ an

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1468

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm môn toán lớp 7 tại vinh
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 130.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: gia sư dạy kèm môn toán lớp 7 tại vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư toán có kinh nghiệm
Other: gia sư môn toán, gia sư lớp 7 tại vinh nghệ an, trung tâm gia sư tốt nhất tại vinh nghệ an, gia sư ở tại vinh , gia sư tốt nhất tại vinh

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1467

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư môn Toán lớp 6 ở Thành Phố Vinh
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 130.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm toán lớp 6 tại vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư dạy kèm toán lớp 6 tại vinh có kinh nghiệm
Other: gia sư vinh nghệ an gia sư toán lớp 6, gia sư tại vinh nghệ an, trung tâm gia sư thành phố vinh nghệ an, gia sư dạy kèm tốt nhất tại vinh nghệ an,

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1466

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm môn Toán 5 tại Vinh
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 130.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm toán lớp 5 tại thành phố vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư dạy kèm tại vinh có kinh nghiệm
Other: gia sư vinh nghệ an gia sư toán, gia sư lớp 5, trung tâm gia sư tiểu học tại vinh, sinh viên dạy kèm lớp 5 tại vinh

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1465

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm môn Toán lớp 4 tại Vinh
Số buổi: 2b/tuần
Thời gian dạy: Gia sư sắp xếp với gia đình
Mức lương: 130.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm tại vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư dạy kèm tại vinh có kinh nghiệm
Other: gia sư vinh nghệ an gia sư toán lớp 4, gia sư dạy kèm lớp 4, gia sư tại vinh nghệ an, gia sư thành phố vinh, gia sư nghệ an, thầy cô giáo tại vinh, tìm sinh viên dạy kèm lớp 4

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1464

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư dạy kèm toán lớp 3 tại Vinh
Số buổi: 2 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 120.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm môn toán tại vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư ở tại vinh nghệ an
Other: dạy kèm môn toán lớp 3 tại vinh, gia sư lớp 3 tại vinh, trung tâm gia sư dạy kèm toán lớp 3 tại vinh

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1463

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Gia sư Toán lớp 2 tại vinh nghệ an
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: Buổi tối
Mức lương: 120.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: gia sư dạy kèm tại thành phố vinh nghệ an
Yêu cầu: gia sư dạy kèm lớp 2 có kinh nghiệm
Other: gia sư tại vinh, gia sư vinh nghệ an, gia sư thành phố vinh, trung tâm gia sư tại vinh, dạy kèm toán lớp 2 tại vinh

Xem chi tiết »

Mã số: 37.1462

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Toán Lớp 1 tại Vinh Nghệ An
Số buổi: 3 buổi/tuần
Thời gian dạy: 17h-19h tối thứ 2,6
Mức lương: 120.000 đồng/buổi
Mức phí : 25%
Địa chỉ: dạy kèm tại phường Bến Thủy Thành Phố Vinh
Yêu cầu: gia sư dạy kèm có kinh nghiệm tại vinh,
Other: gia sư vinh nghệ an gia sư vinh, gia sư toán lớp 1 tại vinh, gia sư thành phố vinh, gia sư nghệ an, trung tâm gia sư tại vinh nghệ an,

Xem chi tiết »

Mã số: 61.1462

Đã giao
- Chuyển khoản: 35%
- Đến trung tâm: 40%
 

Môn/Lớp: Tiếng Anh Lớp 9
Số buổi: 2b/tuần
Thời gian dạy: 19h Tối thứ 3,thứ 6
Mức lương: 2.000.000 đồng/tháng
Mức phí : 30%
Địa chỉ: KDC Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Yêu cầu: Chịu khó, Nhiệt tình
Other: gia sư thuận an, gia sư bình dương, trung tâm gia sư tại bình dương, dạy kèm tại bình dương

Xem chi tiết »

Đang xem trang 10 / 16« Trang đầu...89101112...Trang cuối »

DMCA.com Protection Status
Không được sao chép dưới mọi hình thức.

 
TOP
Trung Tâm Gia Sư Tài Đức
error: Content is protected !!
Chat With Me on Zalo